h-05.png

Преузимање

Одлука о изменама и допунама одлуке о градском водоводу и канализацији из 2021.године

Одлука o водоводу и канализацији

Допуна одлуке о водоводу и канализацији из 2013. године

Подаци о фирми

Одука о именовању лица за заштиту података о личности

Образац пријаве за електронску доставу рачуна за правна лица

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Водовод - Крушевац“

Сепарата о техничким условима изградње

Рекламациони лист

Обавештење клијентима о приговорима и жалбама

Сертификат о акредитацији

Захтев за контролисање и оверавање водомера

Скица бетонске водоводне шахте

Скица полиетиленске водоводне шахте

Скица канализационе шахте

Захтев за водоводни прикључак *

Захтев за канализациони прикључак **

Захтев за легализацију бесправно изграђеног водоводног прикључка *

Захтев за легализацију бесправно изграђеног канализационог прикључка **

Захтев за одвајање водоводног прикључка *

Захтев за реконструкцију водоводног прикључка

Захтев за реконструкцију канализационог прикључка

* Преузети и документ "Водоводни шахт"

** Преузети и документ "Канализациони шахт"


 

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти