h-05.png

Поред праћења иновативних решења у процесу рада снабдевања водом за пиће, ЈКП „Водовод - Крушевац“ интензивно ради на очувању природних ресурса и заштити водотокова. Ова иницијатива обухвата управљање отпадним водама како из насељених места, тако и из индустријских зона које се директно уливају у природне водотокове, тј. у реке. Ово се постиже ефикасним одвођењем, прерадом и пречишћавањем отпадних вода од стране њихових корисника.

Уговор о извођењу радова је потписан у 2016. години, а током 2017. године је започета фаза припремних радова. Ови радови укључивали су чишћење терена, ограђивање локације и обезбеђивање приступања градилишту. Након комплетирања техничке документације, 14. октобра 2017. године, званично је отворено градилиште будућег Постројења за пречишћавање отпадних вода полагањем камена темељца.

Изградња најсавременијег Постројења за пречишћавање отпадних вода трајала је у периоду од 2017. до 2019. године. 

У новембру 2019. године, започето је тестирање опреме и пуштање Постројења у пробни рад, фокусирајући се на пробни рад прве линије прераде воде. Пробни рад, који је првобитно требало да се заврши до краја марта 2020. године, продужен је због епидемије корона вируса и увођења ванредног стања. Након вишемесечног периода пробног рада и тестирања, од друге половине 2020. године Постројење ради у свом пуном капацитету. Оно се састоји од три фазе/линије - прераде воде, муља и биогаса. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода представља једну од највећих и најзначајнијих капиталних инвестиција у Расинском округу. Укупна вредност пројекта са припадајућом градњом колекторске мреже у дужини од 63 километара износила је 23.846.000 евра. Финансирање овог пројекта реализовано је кредитним средствима KfW Немачке Развојне Банке, са роком отплате кредита од 12 година, при чему Влада Републике Србије отплаћује 95% новчаних средстава, а 5% ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Циљ инвестиционог програма усмерен је ка обезбеђењу одрживог водоснабдевања и унапређењу система одвођења отпадних вода за становништво по социјално прихватљивим ценама. Главни општи циљеви Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији укључују унапређење локалне самоуправе, институционалне поставке и пружања услуга, с тим да се постигне знатно побољшање животних услова становништва у обухваћеним општинама.

Постројење се простире на преко 5ha и обухвата 41 објекат који чине јединствену производну целину. У процесу рада користи се најсавременија технологија, прва такве врсте у Србији, која обухвата три линије: пречишћавање воде; прерада муља и производња биогаса (кроз процес анаеробне дигестије); и соларно сушење муља. 

Свакодневно Постројење преради преко 21.000 кубика отпадних вода, и месечно произведе око 400 тона отпадног муља, од кога се, након јединственог процеса соларног сушења, добије 155 тона сувог муља који има својства лигнита.

Након процеса обраде, отпадна вода достиже степен чистоће кишнице, што омогућава безбедно испуштање у Западну Мораву. Процењена чистоћа пречишћене воде, која је у складу са стандардима квалитета кишнице, редовно се мери кроз мониторинг квалитета воде у Западној Морави, а потврду квалитета потврђују и анализе из Завода за јавно здравље Крушевац. Тренутни капацитет прераде је за 90.000 корисника, укључујући и привреду, уз могућност проширења на 120.000 корисника.

Соларним сушењем отпадни муљ добија својства лигнита, и користити се као енергент у цементарама у Поповцу и Беочину. Ово је пример како се иновацијама и ефикасним процесима може унапредити еколошка и енергетска одрживост локалне заједнице.  

Поред високих стандарда у пречишћавању отпадних вода, ово Постројење поставља и стандарде у максималном коришћењу обновљивих извора енергије. Најсавременија технологија коју Постројење користи, укључује процес анаеробне дигестије за обраду муља, која за резултат има производњу биогаса. Биогас се складишти и претвара у електричну и топлотну енергију путем гасног генератора, једног од два таква у Србији, који производи око 300 Kw струје на сат чиме подмирује између 40 до 45% сопствених потреба.

Постројење није само капитални подухват, него и симбол технолошког напретка. Оно поставља Крушевац на мапу најмодернијих и еколошки освешћених градова Европе. Осим тога, изградња ППОВ у Крушевцу била је предуслов за дефинисање пројеката сакупљања и одвођења отпадних вода у општинама Брус и Блаце, као и за изградњу два мања постројења за пречишћавање отпадних вода у овим општинама. Све ово се спроводи у циљу очувања акумулације Ћелије, које представља основни и главни извор водоснабдевања за град Крушевац и његову околину.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРВИХ ОБЈЕКАТА НА ПОСТРОЈЕЊУ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

Радови на изградњи првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода теку већ месец дана.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

Дана 25.04.2018.године у управној згради ЈКП „Водовод-Крушевац“ одржан је састанак поводом почетка изградње Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца.

БУДУЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ КЉУЧНО ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉЕ СВИХ КРУШЕВЉАНА

Градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић и директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић са сарадницима обишли су данас на северној обилазници почетне радове на изградњи будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца.

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ОКВИРУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ОТПАДНИМ ВОДАМА

У оквиру 48. Конференције о отпадним водама, комуналном отпаду и опасном птпаду, другог дана 28.марта 2018. године у Брзећу, са почетком у 12.00 часова, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство организовало је округли сто посвећен најактуелнијим темама из рада и пословања предузећа водовода и канализације.

ОДРЖАН РЕДОВНИ САСТАНАК НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

У поступку изградње првих објеката Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода са територије града Крушевца, одржан је редовни седмични састанак.

ОТПОЧЕЛА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТИ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД

Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, удружење водовода и канализације Србије, Институт за хемију, технологију и металургију у сарадњи са Привредном Комором Србије, Општином Брус и ЈКП „Расина“ Брус, у периоду од 27.–29.03.2018. године у Брзећу организују 48. Конференцију из области комуналних и индустријских отпадних вода, комуналног чврстог отпада и опасног отпада.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти