h-01.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

У ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ШКОЛА ОЧУВАЊА ПРИРОДНЕ РАЗНОВРСНОСТИ“

Данас је у 8.00 часова у Фабрици воде у Мајдеву почео једнодневни семинар на тему „Одрживи биодиверзитет“.

JAВНИ РАД "Уклањање чврстог отпада са воде и обала језера Ћелије и одржавање резервоара пијаће воде"

ЈКП „Водовод – Крушевац" традиционално, као и сваке године, спроводи акцију чишћења језера Ћелије кроз акцију јавног рада. Организује се чишћење површине језера и приобаља од чврстог отпада.

Скуп градова, општина, јавних предузећа и установа у сливу Западне Мораве

Данас је у просторијама Регионалне привредне коморе, у Крушевцу, одржан скуп градова и општина, јавних предузећа и установа поводом успостављања међуопштинске сарадње са циљем дефинисања мера заштите слива Западне Мораве.

JKП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" НА МАНИФЕСТАЦИЈИ "ВИДОВДАНСКИ ЕКО ДАН"

Дана 11. jуна 2016. године на Тргу косовских јунака одржана je манифестација „Видовдански еко дан – Крушевац - зелени град“.

На акумулацији Ћелије се завршавају јавни радови

На акумулацији Ћелије, сутра се завршавају јавни радови „Сакупљање чврстог отпада са воде и обала језера Ћелије и одржавање резервоара пијаће воде“, које, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, реализује Јавно комунално предузеће "Водовод - Крушевац:.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти