h-05.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ОДРЖАНА ЕКО АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

У суботу 15.08.2020. године од 11.00 часова на језеру Ћелије одржана је Еко акција у организацији кровне ронилачке организације у Србији СОПАС, фирме „Хенкел“ Србија из Крушевца и РК "Викинг" Крушевац.

Еко фото-конкурс Инстаграм профила ЈКП „Водовод-Крушевац“

Поводом обележавања “Дана вода-22.март”, ЈКП “Водовод-Крушевац” расписује фото-конкурс на тему “Крушевац из два угла”.

ПОЧЕЛИ ЈАВНИ РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Град Крушевац је из буџета за намене јавних радова издвојио 4 милиона динара, а 25 лица ангажовано је у оквиру ЈКП „Крушевац“ и ЈКП „Водовод-Крушевац“ на чишћењу дивљих депонија и водотокова дела Гарског потока и Расине на подручју града, као и приобаља језера Ћелије и око бране на 35 километара.

У БРУСУ И БЛАЦУ ОДРЖАНИ РАДНИ САСТАНЦИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА

Дана 25.11.2019. године у просторијама ЈКП “Расина“ Брус и ЈКП „Блаце“ одржани су радни састанци са представницима Сталне конференције градова и општина.

Чудна појава на језеру Ћелије: ТВ "ПРВА" ИЗВЕШТАВА О ТОМЕ

"Једна несвакидашња, али природна појава на језеру Ћелије са којег се Крушевац снабдева водом за пиће, изазвала је велику пажњу на друштвеним мрежама. О наводном загађењу на језеру у виду велике масне мрље коментарисало се више него о гомили смећа поред језера", кажу репортери са лица места, а опширније о овоме можете погледати у прилогу ТВ "Прва" чији су саговорници били представници ЈКП "Водовод-Крушевац"

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У НИШУ

Дана 19.11.2019. у Нишу, у организацији Сталне конференције градова и општина, одржан је округли сто на тему: Методологија за испитивање задовољства корисника комуналних услуга.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти