h-03.png

ТЕСТИРАЊЕ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Дана 14.10.2019.године на Постројењу за пречишћавање отпадних вода града Крушевца извршено је завршно тестирање „Sismat“опреме инсталиране на објектима:

песколов са мастоловом, примарном таложнику, гравитационом угушћивачу за примарни муљ, као и на гравитационом угушћивачу за дигестивни муљ.

Приликом завршног тестирања уједно је и обављена обука радника ЈКП „Водовод-Крушевац“. Тестирање и обуку спровела су стручна лица произвођача „Sismat“опреме.

Акивности на завршном тестирању остале уграђене опреме, као и обука радника ЈКП „Водовод-Крушевац“ представља увод у пуштање Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробни рад током новембра 2019.године.

 

Testiraanje opreme PPOV 1410 1    Testiraanje opreme PPOV 1410 2 
Testiraanje opreme PPOV 1410 3   Testiraanje opreme PPOV 1410 4 
Testiraanje opreme PPOV 1410 5   Testiraanje opreme PPOV 1410 6 
Testiraanje opreme PPOV 1410 7   Testiraanje opreme PPOV 1410 8 

 

Динамика изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода

 

kolaz PPOV2019 

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти