h-02.png

Информације од јавног значаја

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

_____________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

_____________________________________________

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ

_____________________________________________

ПЛАН ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2023. ГОДИНИ

_____________________________________________

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ПОТПИСАН 2021. ГОДИНЕ 

ПОВЕЉА ИР

ЕТИЧКИ КОДЕКС

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти