h-05.png

Информације од јавног значаја

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

_____________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

_____________________________________________

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022.

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023.

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024.

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗЈН. НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2024.

 ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОДИНУ

_____________________________________________

ПЛАН ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2023. ГОДИНИ

ПЛАН ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2024. ГОДИНИ

_____________________________________________

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ПОТПИСАН 2024. ГОДИНЕ 

ПОВЕЉА ИР

ЕТИЧКИ КОДЕКС

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти