h-03.png

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЋЕЛИЈЕ И НАБРЂЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЋЕЛИЈЕ И НАБРЂЕ

Изградњом Фабрике воде за пиће у Мајдеву, 1984. године, омогућено је да Град Крушевац и насељена места на територији Града Крушевца добију здраву пијаћу воду. Прва насељена места која су добила здраву пијаћу воду су насеља Ћелије, Васићи и Набрђе, која се налазе уз акумулацију „Ћелије“ са које се користи сирова вода за прераду воде за пиће. Тадашњим пројектом обезбеђена је вода за 80 домаћинстава.

До данашњег дана, тај број је знатно увећан (скоро удвостручен) тако да је тренутно званично прикључено 136 домаћинстава, услед чега настају велики проблеми у водоснабдевању, посебно у летњем периоду, а нарочито у време викенда. Важно је нагласити да редовно водоснабдевање додатно нарушавају нелегално изграђени водоводни прикључци. Ова неовлашћена прикључења на водоводну мрежу значајно смањују количину воде, што даље компликује дистрибуцију воде ка осталим корисницима. Присутно је делом и ненаменско коришћење воде за поливање, што такође утиче на проблем водоснабдевања.

Сви објекти на овом систему су дотрајали и недовољног су капацитета (црпна станица, резервоар, цевоводи). Стручне службе ЈКП „Водовод – Крушевац“ су израдиле Идејно решење за реконструкцију и доградњу овог водоводног система, чија вредност износи око 45 милиона динара.

По њему само се делимично деловало и решавали су се текући проблеми. У том смислу, током 2021. године реконструисан је део секундарне мреже – испод школе 400 метара и ка писти 200 метара, односно у укупној дужини од 600 метара, чиме су смањени губици на мрежи, али велика потрошња је остала непромењена. Постојао је и велики број пуцања цевовода због дотрајалости, где су и саме поправке стварале велике проблеме у водоснабдевању.

У садашњим условима највећи проблем се јавља викендом када потрошња нагло порасте, и тада је немогуће обезбедити свим корисницима потребно водоснабдевање. Овај систем је у приоритету у ЈКП „Водовод – Крушевац“ и непрестана је присутност на терену како би се проблеми свели на што мању меру.

Због настале ситуације, током периода несташице воде, ЈКП "Водовод - Крушевац" предузима кораке да обезбеди пијаћу воду за своје кориснике у насељеним местима Ћелије и Набрђе путем цистерни. Ово је привремена мера која омогућава приступ води док се поново не успостави редовно водоснабдевање за наведена места. Такође, извршен је ремонт пумпи што је резултирало враћањем рада пумпи на пројектовани капацитет корисника, али то није довољно за тренутну потрошњу.

Да би се трајно решио проблем неопходно је да се у првој фази уради следеће:

-          Да се изврши реконструкција потисног цевовода у дужини од 5,5 км;

-          Да се набаве нове пумпе за потискивање воде. Ове пумпе су специфичне због велике висине дизања воде и израђују се по посебном захтеву. Рок испоруке је минимум 45 дана;

-          Да се изгради нов резервоар запремине минимум 120 кубика на постојећој локацији;

-          Да се изгради нов компензациони резервоар запремине 30 кубика за покривање водоснабдевања групе домаћинстава.

У наредној фази треба реконструисати и комплетну секундарну мрежу.

У овом тренутку успостављена је нормализација водоснабдевања и непрекидно ће се пратити стање на терену.

Ваш ЈКП “Водовод – Крушевац”

Vodovodznak

 

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти