h-02.png

ОБИЛАЗАК КОЛЕКТОРА И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПОСЕТЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ KfW БАНКЕ

Делегација KfW банке је дана 23.06.2023.године завршила дводневну контролу како би оценила резултате програма "Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији III/IV".

Ова редовна обавезна процедура се примењује за све програме које финансира KfWбанка, након њиховог завршетка, што означава крај програма. Контрола има за циљ проверу резултата програма и процену испуњености програмских индикатора. Будући да је град Крушевац био успешан учесник у наведеном програму, са укупним улагањима од 23,8 милиона евра, налази се на листи општина Републике Србије које ће бити посећене током ове дводневне контролне мисије. За ову прилику, KfWбанка је ангажовала независног стручњака, Ричарда Елерта, дипломираног грађевинског инжењера, који је првог дана посете обишао Постројење за пречишћавање отпадних вода како би извршио поменуту контролу.

KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 1 KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 2 KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 3

Другог дана ове контролне мисије, ЈКП "Водовод - Крушевац" је поново био домаћин пријема делегације KfWбанке, при чему је одржан састанак у Управној згради предузећа. Након споменутог састанка, делегација KfWбанке је у присуству директора ЈКП "Водовод - Крушевац", Владимира Милосављевића и сарадника обишла локације на којима су изграђени нови колектори и канализациона мрежа. Том приликом је извршена контрола шахти и пумпних станица за фекалну канализацију које су део новоизграђеног канализационог система.

Подсећајући, за потребе несметаног функционисања Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода претходили су радови на изградњи групе колектора и канализационе мреже која је изграђена како у градском тако и у сеоском подручју. Због комплексности пројекта, радови на колекторској мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ФАЗА 3 (ЛОТ 3).

Радови на првој групи колектора трајали су од 2015. до 2016.године и обухватили су изградњу колекторске мреже у укупној дужини од 10.013 m са 7 пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима, од чега је најзначајнија комплетно изграђена и регулација атмосферске канализације у насељу Багдала 3, као и ревитализација фекалне канализације у Улици Краља Александра Ујединитеља. У другој групи колектора урађено је више од 40 км канализационе и колекторске мреже, чија је градња трајала од 2017. до 2018.године. Комплетно је урађена канализациона мрежа у 4 сеоска насеља и то у Великом Головоду, Модрици, Липовцу и Пакашници. Такође, урађена је и атмосферска канализација на Новом гробљу у Улици Тимочке буне и комплетна регулација Гарског потока у дужини од 1,5 km. Регулацијом потока решен је дугогодишњи проблем изливања канализације у овом делу града. Важност овог комуналног пројекта се огледа и кроз уређење градске површине. По завршетку изградње друге групе колектора, отпочела је Фаза 3 која је обухватила наставак радова на канализационој мрежи у дужини од 13 километара. Радови на ЛОТ 3 је трајао од 2019. до 2020. године.

KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 4 KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 5 KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 6

У периоду од 2015. до 2020. године, изведени су радови на свим колекторским групацијама (ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3), што је резултирало изградњом преко 65 км нове канализационе мреже. Финансирање ових радова је обезбеђено путем кредитних средстава KfWНемачке Развојне Банке, са роком отплате од 12 година. У оквиру овог кредитног аранжмана, 95% средстава отплаћује Влада Републике Србије, док преосталих 5% сноси ЈКП "Водовод- Крушевац". Укупна вредност кредита износи 23,8 милиона евра, од чега је око 10 милиона евра опредељено за изградњу колектора, док је преосталих 14 милиона уложено у изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Овим капиталним пројектом, који је обухватио изградњу нових колектора, канализационе мреже и Постројења за пречишћавање отпадних вода, постигнут је значајан напредак у осавремењивању еколошког система и интензивној заштити животне средине. Ова иницијатива има дубоку позитивну промену на здравље људи и доводи до смањења штетних утицаја.Као резултат, град Крушевац је проглашен за "зелени" град, што га сврстава у групу градова на путу ка одрживом развоју. Значај овог капиталног пројекта је неизмеран, с обзиром на његову способност да донесе дугорочне еколошке и здравствене предности за заједницу.

KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 7 KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 8 KfW kontrola kolektora i kanalizacije 2306 9

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти