h-06.png

ЗИМСКА ЗАШТИТА ВОДОМЕРА

Упутство

Током зимског периода долази до пада температуре, која се може одужити и до неколико недеља, зато се препоручује адекватна заштита водомера.

 

До смрзавања водомера долази због технички неисправних прикључака, склоништа (шахта) и небриге корисника, што се показало у пракси у претходним годинама као један од значајнијих проблема током зимског периода.

Обавеза ЈКП „Водовод-Крушевац“ је одржавање прикључне водоводне цеви до водомера (са уличне стране), а обавеза потрошача је да брине о делу кућног прикључка иза водомера и да одржава водомерни шахт чистим и доступним за очитавање.

Ако је водомер постављен на местима изложеним негативним температурама, као што су гараже, подруми и дворишта у случају екстремно ниских температура водомер треба заштитити неким термоизолационим материјалом.

Грађани који имају куће (викендице) у којима не бораве током зимских месеци или у кућама у којима нико не станује, те ако потрошачи одлазе на дужи пут, као и у кућама у којима нема интензивне потрошње воде током зиме, требало би да провере своје унутрашње инсталације и водомере, да затворе пропусни вентил испред водомера према објекту и испусте воду из кућне инсталације како би се спречило замрзавање воде и тиме избегли трошак замене водомера или мржњења инсталација.

Водоводне цеви које нису испод дубине мржњења (70 cm), а воде до гаража и дворишних објеката, испразнити. Такође, потребно је испустити воду из чесме у дворишту.

Пре обезбеђења водомера од мраза препоручује се потрошачима да провере све унутрашње водоводне инсталације, стање на водомеру, као и могуће кварове у водомерној шахти. Све уочене промене око водомера потребно је пријавити дежурној служби ЈКП „Водовод-Крушевац“ на телефон: 037 415-334 контакт

Замена и поправка стакла услед пуцања због мразаценовник

Напомена:

У периоду отопљавања доћи ће до појављивања кварова, тј.већих цурења, који су настали услед хладног времена. Зато, молимо све суграђане да проверавају своје инсталације и благовремено пријаве сваку промену дежурној служби на телефон: 037 415-334 контакт

vodomer zimski

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти