h-02.png

Мере за дугорочно побољшање квалитета језерске воде

Mере за дугорочно побољшање квалитета воде акумулације Ћелије своде се на смањење брзине еутрофизације, односно уношења наноса и азота и фосфора у језеро.

Неопходно је спровести следеће мере:

  • Спровођење у дело Решења број 530-01-369/2012-10 о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије. Водовод Крушевац прихватио је одредио геодетске координате и границу I зоне заштите. Остало је да се постави, односно поправи, ограда око зоне непосредне Радојковићког басена.
  • Заустављање дивље градње и решавање судбине постојећих незаконитих објеката за одмор, у I и II зони заштите.
  • Смањивање ерозије и ригорознија заштита шума, односно очување постојећег шумског покривача, одређивање заштитних шума и пошумљавање.
  • Заштитa и подизање ободне речне вегетације (акватично-терестрични екотони) која представља зонузадржавања азота и фосфора, филтер за воду која током падавина доспева у акватичне системе и задњу одбрану од ерозије.
  • Смањење дифузног загађења у оквиру мудрог раста који се ослања на позитивне аспекте традиционалне пољопривредних делатности и обухвата рационално и неразарајуће коришћење земљишта и природних ресурса. У оквиру мудрог развоја, Златари и Васићи имају велике могућности за развој еколошког сеоског туризма који би им уз мање напоре, од оних које сада улажу у стихијну пољопривредну производњу, доносио већи приход и омогућио очување језера и његове околине.

Решавање проблема отпадних вода Бруса и Блаца и осталих тачкастих загађивача, односно туристичких центара. С тим у вези, у току је изградња два мања постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу.

У ЕКОЛОШКОЈ АКЦИЈИ НА ЈЕЗЕРУ ПРИКУПЉЕНО ВИШЕ ОД 500 ЏАКОВА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Лепо време у недељу 7.марта послужило је љубитељима природе да дају свој допринос њеном очувању и заштити. У организацији Општине Брус, тамошње Туристичке организације и МЗ Златари на обалама језера Ћелије организована је еколошка акција сакупљања отпада. И овога пута највећи део отпада су чиниле пластична амбалажа и кесе а било је и другог разноврсног отпада који је прекрио обале.

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА РУКОВАЊЕ СИСТЕМОМ МОБИЛНИХ БРАНА

     Канцеларија за управљање јавним улагањима (КУЈУ) у сарадњи са Програмом за развој УН-а (УНДП), организовала је, за представнике јединица локалних самоуправа слива Западне Мораве задужене за питања цивилне заштите и одбране, обуку за руковање системом мобилних брана. Представници ЈКП „Водовод-Kрушевац“ присуствовали су овој обуци, која је одржана 08.02.2021. у Чачку, на градској плажи, у близини Спортског центра ,,Младост’’.

КРУШЕВАЦ, БРУС И БЛАЦЕ ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА


Међуопштински споразум о сарадњи и начину управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Брус и Блаце, коначно је данас потписан у Расинском управном округу. Овим споразумом се финализира трогодишњи пројекат за заштиту језера Ћелије од уливања отпадних вода из Расине и Блаташнице, а ЈКП "Водовод - Крушевац" добија “зелено светло” да, под уговором предвиђеним условима, управља и одржава будућа постројења за прераду отпадних воде општина Брус и Блаце.

КРУШЕВАЧКИ ВОДОВОД И ЈКП БЛАЦЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА БЛАТАШНИЦЕ

Недавне кише које су у језеро “спрале” огромне количине смећа, још једном су показаје да само заједничким акцијама са општинама из којих ово смеће, али и отпадне воде стижу у језеро, можемо заштити ово извориште питке воде за Крушевац и већи део Округа. У том контексту, а на иницијативу градоначелнице Крушевца, Јасмине Палуровић, данас је почела вишедневна акција чишћења приобаља Блаташнице.

АКЦИЈА У РАЗБОЈНИ – ”РАСИНА“ ЧИСТИ ОБАЛЕ РАСИНЕ

После новогодишње акције чишћења обале Расине код ромског насеља у Брусу када је прикупљено и на депонију Слава извезена велика количина разноврсног комуналног отпада који је нанела река али и несавесни грађани, ЈКП „Расина“је у петак 26.02.2021.године спровело акцију уређења обала ове реке у Разбојни.

ПОСТАВЉЕНА ЗАУСТАВНА БАРИЈЕРА РАДИ ЗАШТИТЕ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ ОД КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Да би заштитили језеро Ћелије са кога се преко 120.000 становника снабдева здравом пијаћом водом, ЈКП „Водовод-Крушевац“ је током викенда 30. и 31.01.2021.године спровео активности на спречавању даљег ширења чврстог комуналног отпада, уз велику помоћ и дугогодишњу сарадњу са Одељењем за Ванредне ситуације Градске Управе Града Крушевца и Рибочуварском службом из Крушевца.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти