h-04.png

ЈКП “ВОДОВОД КРУШЕВАЦ” ПРЕУЗЕО СЕОСКЕ ВОДОВОДЕ

Дана 26.03.2021.године у Градској управи су потписани Уговори о давању на коришћење, управљање и одржавање сеоског водовода за насељена места: Велики Шиљеговац, Срндаље, Мала Река, Беласица, Крушинце и Зебица. Уговоре су потписали градоначелник Јасмина Палуровић, директор ЈКП „Водовод Крушевац“  Владимир Милосављевић и представници месних заједница Велики Шиљеговац, Мала Река и Беласица.

Током 2019.године,  ЈКП „Водовод Крушевац“ је отпочео процес снимања и геодетског картирања целокупне мреже са свим прикључцима. Евидентирано је 28 км. магистралног цевовода и 23 км. секундарне мреже са укупно 899 прикључака.

Скупштина је крајем те године донела Одлуку о ванкњижном преузимању сеоских водовода од стране Града.

Прошле године је урађен комплетан технички преглед изведених објеката како би систем добио употребну дозволу. То је био основ за даље преузимање од стране ЈКП „Водовод Крушевац“.

Ове активности претходиле су потписивању данашњег Уговора између Града, овог јавног предузећа и поменутих месних заједница.

У наредном периоду,  ЈКП „Водовод Крушевац“ потписаће корисничке уговоре са потрошачима воде на систему и почети са наплатом извршених услуга. На овај начин, обезбедиће се сигурно одржавање система и водоснабдевање свих корисника.

За извођење радова на одржавању водоводних система МЗ Рибаре и Велики Шиљеговац, Град је из буџета за две претходне године издвојио 12 милиона динара.

*Вест је у целости преузета са сајта https://krusevac.ls.gov.rs/
 
vod

 

 

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти