ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Недалеко од места где се отпадне воде уливају у Западну Мораву, пре годину дана постављен је камен темељац за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода. Радови које изводи Конзорцијум предвођен фирмом „Актор“, са подизвођачем крушевачком фирмом „Техноградња“, започети су крајем априла.

Obilazak PPOV 1010 1 Obilazak PPOV 1010 2 Obilazak PPOV 1010 3

Почетку изградње самог Постројења претходио је вишегодишњи рад на овом пројекту, који је подразумевао и изградњу колектора и канализационе мреже у Крушевцу у четири сеоске средине.

Пројектом је предвиђено да капацитет Постројења буде 526 литара у секунди, те да се на овој локацији гради преко 40 објеката у које ће бити уграђено више од хиљаду тона арматуре и више од 13 хиљада кубних метара бетона.

Obilazak PPOV 1010 4   Obilazak PPOV 1010 6
Obilazak PPOV 1010 5   Obilazak PPOV 1010 8

У протеклих годину дана поред изведене саобраћајнице, одрађен је објекат примарног таложника, пескoлов са мастоловом, отворен и затворен простор за складиштење канализационог муља. Започети су и радови на Управној згради, али и на базенима са активним муљем, гравитациони угушћивачи за примарни и третирани муљ, разделна комора за базене са активним муљем, црпна станица масти, као и оба финална таложника. За сада се радови одвијају предвиђеном динамиком.

Obilazak PPOV 1010 9   Obilazak PPOV 1010 9
Obilazak PPOV 1010 10   Obilazak PPOV 1010 11

Пројектном документацијом предвиђено је да постројење ради за минимум 90 хиљада еквивалентних становника, што значи да сва села у којима се тек буде радила канализација могу да буду накнадно прикључена.

Изградњом овог постројења трајно ће се решити проблем прикупљања и пречишћавања отпадних вода, а Крушевац ће бити сврстан у ред најразвијенијих еколошких градова који воде рачуна о заштити животне средине.

Вредност постројења је 14 милиона евра, док је укупна вредност пројекта 24 милиона евра. Средства су обезбеђена из кредита немачке KFW банке чији је рок отплате 12 година. Инвестиција се спроводи уз надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре. Од укупног износа кредита 95 одсто средстава враћа Влада Србије, а остатак ЈКП „Водовод – Крушевац“.

Obilazak PPOV 1010 12   Obilazak PPOV 1010 13
Obilazak PPOV 1010 14   Obilazak PPOV 1010 15
Obilazak PPOV 1010 16   Obilazak PPOV 1010 17

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs