У ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ ИЗВЕДЕНА ВЕЖБА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА – ХЛОРА

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је Планом рада за 2018.годину предвидео припрему и извођење вежбе у области заштите од пожара и заштите од удеса – хлора. Вежба се извела дана 04.10.2018.године у времену од 10 до 12 часова на локацији - Фабрика воде у Мајдеву, у којој су учествовали сви запослени на овој локацији.

pokazna vezba u Majdevu 1   pokazna vezba u Majdevu 2

Циљ вежбе и тестирања је, поред предузимања свих превентивних мера и задатака које ЈКП „Водовод-Крушевац“ има на основу законских, подзаконских и других аката, као друштвено одговорно предузеће од ширег друштвеног значаја, да се и на овај начин унапреди област заштите од пожара и заштите од евентуалног удеса, најпре својих запослених, а тиме и безбедност грађана Расинског округа.

Показна вежба гашења почетног пожара се састојала од приступа гашења пожара активирањем апарата S9 који се налазио на објекту у непосредној близини. Након угашеног пожара извршена је анализа узрока пожара. Планирано време трајања вежбе изнсило је 30 минута.

pokazna vezba u Majdevu 3   pokazna vezba u Majdevu 4
pokazna vezba u Majdevu 5   pokazna vezba u Majdevu 6

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs