h-04.png

Првобитна концепција снабдевања пијаћом водом из реке Западне Мораве напуштена је по изградњи Постројења за пречишћавање и кондиционирање воде капацитета 650 l/s у Мајдеву, као и магистралног цевовода DN1000 Мајдево-Крушевац у дужини од 20 km. Ово постројење се снабдева сировом водом из акумулационог језера Ћелије, а од 2014. године урађена је реконструкција Фабрике воде у смислу техничко-технолошке модернизације и повећања капацитета постројења на 1.000 l/s.

Да би се реализовала идеја о Регионалном систему водоснабдевања Расинског округа,90-их покренуте су велике инвестиционе активности на обезбеђењу довољних количина квалитетне пијаће воде.Усвојеним Међуопштинским договорима, тада је предвиђено да здраву пијаћу воду са Постројења у Мајдеву треба да добију општине Ћићевац и Варварин, док су се општине Александровац и део општине Трстеник већ снабдевале из система.

За обезбеђење водоснабдевања општинa Ћићевaц и Варварин, још 1994. године започета је изградња магистралних цевовода којом би се вода транспортовала од Крушевца према овим општинама. За реализацију ових објеката била су потребна велика финансијска средства, а обезбеђена су од стране општина Ћићевац и Варварин, Града Крушевца, а највећим делом од стране републичких Министарстава. Градња је трајала дуго, и коначно магистрални цевоводи су завршени крајем 2016. године. Практично, општина Ћићевац је почела да користи здраву пијаћу воду са система „Ћелије“ почетком 2017. године, док општина Варварин још увек није прикључена на систем. Изградњом магистралних цевовода ЈКП „Водовод-Крушевац“ је испунио све услове да прерасте у регионални водовод и омогући континуалну испоруку пијаће воде околним општинама, у којој се разматра и могућност довођења здраве пијаће воде са система „Ћелије“ и до групе насеља у општини Трстеник која се налази на левој обали реке Западне Мораве.

У склопу Регионалног система водоснабдевања, на основу Генералног пројекта регионалног система „Ћелије“, изграђен је и резервоар у насељеном месту Липовац на магистралном цевоводу који иде са Постројења за прераду воде испред водоводног система Крушевца. Улога резервоара је изузетно велика, омогућава миран, континуиран рад Постројења за прераду воде, одржава константан притисак воде у систему без обзира на промене у потрошњи и користи се у дистрибуцији воде ка другим општинама које су прикључене водосистем „Ћелије“.

У наредном периоду предстоји и реализација још једног пројекта у оквиру Регионалног система водоснабдевања, а то је даљински надзор и управљање како би се из једног центра пратио рад целог система и према потреби правовремено реаговало.

У садашњим условима пословања постоји Регионални систем водоснабдевања Расинског округа са следећим објектима:

-          Акумулација „Ћелије“ као извориште сирове воде;

-          Магистрални цевовод сирове воде од акумулације „Ћелије“ до Постројења за прераду воде дужине 2,5 километра;

-          Постројење за прераду воде за пиће у Мајдеву капацитета 1.000 l/s;

-          Магистрални цевовод Ø1000 од Постројења до мерно-регулационог блока у Липовцу (резервоар у Липовцу) дужине 19 km;

-        Магистрални цевовод Ø1000, Ø600, Ø400 у купној дужини од преко 30 km, од мерно-регулационог блока у Липовцу до Општина Ћићевац и Варварин;

-          Дистрибутивни водоводни системи Града Крушевца, Општина Ћићевац и Варварин, општине Александровац и дела општине Трстеник.

Подаци казују да је у периоду од 1984. до данас водоводна мрежа знатно проширена у свим правцима, тако да је данас њена дужина достигла преко 850 km, са које се напаја близу 120.000 становника.

На територији града Крушевца од 101 насељеног места (укључујући и град) на систем водоснабдевања „Ћелије“ тренутно је прикључено 72 насељених места, а у току су активности на реализацији изградње водоводног система у више сеоских насеља на територији града Крушевца:

- Лазаревац и Коморане;

- Петина, Пољаци и Ловци;

- Ђунис – Каоник – Позлата – Јошје, чији су радови на изградњи водоводне инфраструктуре у плану. Након радова у наведеним селима уследиће и радови у селима Сушица и Црквина након чега ће се комплетирати цео водоводни систем на овом потезу. 

Такође, Водовод је преузео активности које се односе на преузимање сеоских водовода, односно на управљање, одржавање и коришћење сеоских система у овом региону, чија је иницијатива отпочета крајем прошле године. У плану су и пројекти на санацији изворишта и реконструкцији постојеће мреже у селима поред Рибарске реке, чиме ће се знатно побољшати и стабилизовати водоснабдевање за ових пет села: Рибаре, Росица, Зубовац, Мало Крушинце и Гревци.

Такође, током 2020. године вршило се евидентирање прикључака и снимање и уцртавање мреже у насељеним местима Беласица, Мала Река, Зебица, Велико Крушинце, Срндаље и Велики Шиљеговац. Овај део посла је сада у фази озакоњења постојећих водоводних система у овим местима, након чега ће уследити потписивање уговора о предаји односно о преузимању на управљање, одржавање и коришћење сеоских система у овом региону.

У ТОКУ САНАЦИЈА КВАРА У РАСАДНИКУ

Након санације квара у Расаднику који је настао током јучерашњег дана (08.07.), данас је дошло до новог квара на истој локацији.

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА МЕШЕВО, ДОЉАНЕ И ЦЕРОВА

Због невремена које је 10.06.2020. обухватило територију града Крушевца, у више наврата дошло је до нестанка електричне енергије у црпној станици „Шавране“. Део опреме је због удара грома оштећен и дошло је до пражњења главног резервоара који водом напаја насељена места Церова, Мешево и Дољане.

Екипе Водовода раде на санацији квара, али ће завршетак радова умногоме зависити од временских услова и нових нестанака електричне енергије. Уколико се радови наставе по плану, очекујемо да ће се снабдевање водом наставити 12.06.2020. године у поподневним сатима.

За потребе корисника у поменутим местима биће обезбеђене цистерне са пијаћом водом око 21.00 час – 2 у Мешеву, 2 у Дољану и 1 у Церови.

Молимо кориснике за стрпљење и разумевање,

Ваш Водовод

НАСТАВЉА СЕ ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ НАСЕЉУ

Од почетка јуна, када су почели радови на реконструкцији водоводне мреже у Новом насељу, до сада на траси дугој око 150 метара замењене су дотрајале азбестне цеви новим полиетиленским, израђена је једна водоводна шахта и повезано 15 кућних прикључака на нову реконструисану мрежу. Прва фаза се одвијала на потезу од Таковске до Ломине улице, а након завршетка радова на овом потезу отпочета је друга фаза реконструкције.

ПОСЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУШИЦА И РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА

У уторак 9.јуна 2020. године директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић је са сарадницима у просторијама Месне заједнице у Сушици посетио мештане овог насељеног места. Том приликом разговарало се о пројекту на водоводној инфраструктури за насељена места Сушица, Позлата, Црквина, Каоник, Јошје и Ђунис.

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА, ВОДА СТИЖЕ У ДВОРАНЕ

У петак 12.06.2020. године директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић је са сарадницима обишао радове на изградњи магистралног цевовода у насељеном месту Дворане. Водовод Крушевац пар година уназад улаже све своје напоре и ресурсе како би сва села са територије града Крушевца била прикључена на систем водоснабдевања језера Ћелије.

ОБИЛАЗАК РАДОВА У НОВОМ НАСЕЉУ

Директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић је са сарадницима обишао радове на реконструкцији водоводне мреже у Новом насељу, који су започети почетком јуна. На овој локацији, у наредном периоду, ЈКП „Водовод-Крушевац“ ће извршити више обимнијих радова, с обзиром да се реконструкција састоји из три фазе. У плану је израда три водоводне шахте ради преграђивања водоводне мреже, као и реконструкција прикључака за домаћинства.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти