h-01.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

У ТОКУ САНАЦИЈА ХАВАРИЈЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У ДЕДИНИ

Екипа одржавања канализационе мреже ЈКП "Водовод-Крушевац" данас је почела да изводи радове на санацији квара на уличној канализационој мрежи у улици Михајла Пупина у Дедини. 

ПРЕДСТАВНИЦИ МЗ ПАРУНОВАЦ О ДОГОВОРЕНИМ АКТИВНОСТИМА СА ВОДОВОДОМ КРУШЕВАЦ

Сарадња на ЈКП „Водовод-Крушевац“ и месних заједница увек је била на завидном нивоу када је у питању изградња, односно проширење водоводне и канализационе мреже. У овом тренутку врше се неопходна геодетска снимања на територији Паруновца.

ЕКИПЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ” ИНТЕНЗИВНО РАДЕ НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ЈУЧЕРАШЊЕГ НЕВРЕМЕНА

Последице јаког невремена које је у четвртак 02.07.2020.године захватило Крушевац, а за време кога је пало око 70 литара кише по квадратном метру, отклањају се од јуче. Велике количине падавина створиле су проблеме у функционисању фекалне и атмосферске канализације, а поплављена је и путна инфраструктура.

РАДЕ СЕ ПРОЈЕКТИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МАКРЕШАНЕ

У сарадњи са Водоводом Крушевац Месна заједница Макрешане је договорила будуће активности које претходе изградњи комплетне канализационе мреже за ово место.

ПОСЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАКРЕШАНЕ И РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА

Како је ЈКП „Водовод- Крушевац“ у сарадњи са МЗ Макрешане договорио активности на инфраструктурним радовима, тако је у понедељак 15.06.2020. године директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић са сарадницима и посетио мештане овог насељеног места.

У ТОКУ ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПЕПЕЉЕВАЦ

Месна заједница Пепељевац у сарадњи са Водоводом Крушевац је договорила низ активности које претходе изградњи комплетне канализационе мреже за ово место.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти