h-06.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ - ГОСТОВАЊЕ ВЛАДИМИРА МИЛОСАВЉЕВИЋА, ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ"

Претходне две године за ЈКП "Водовод-Крушевац" биле су инвестиционо захтевне. Доста је урађено, бројни радови су у току а план за ову годину подразумева завршетак капиталних инвестиција. О овим темама у емисији "Разговор с поводом". Гост директор ЈКП "Водовод-Крушевац" Владимир Милосављевић. Аутор и водитељ: Слађана Исаиловић, сниматељ: Драгиша Илић

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДОВИМА НА РЕКОСТРУКЦИЈИ ШАХТЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА (са измењеним режимом заустављања и паркирања)

Екипа одржавања канализационе мреже ЈКП „Водовод-Крушевац“ изводи радове на реконструкцији утонулог шахт поклопца фекалне канализације.

Због поменутих радова привремено се одређује забрана заустављања и паркирања, у Улици цара Лазара са леве стране од кућног броја 69 до 77 (на четири паркинг места) и са десне стране од кућног броја 92 до 104 А (на пет паркинг места), у периоду од 20.02. до 25.02.2019.године.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење.

Ваш ЈКП „Водовод-Крушевац“.

 

Rekonstrukcija sahte 2002 car lazar 1   Rekonstrukcija sahte 2002 car lazar 2
Rekonstrukcija sahte 2002 car lazar 3 Rekonstrukcija sahte 2002 car lazar 4 Rekonstrukcija sahte 2002 car lazar 5

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА „Б“

Већ двадесетак дана протичу радови у наставку изградње колектора „Б“.

НАБАВКА НОВОГ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА КАО ИСКОРАК У УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Аплицирајући на Конкурсу за доделу бесповратних средстава за избор пројеката из области унапређења заштите животне средине Градске управе Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“ набавило је специјално возило за одржавање канализационе мреже.

НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЛИПОВЦУ

И у текућој години настављени су радови на изградњи канализационе мреже у Липовцу.У плану је продужетак канализационе мреже у још три улице, а радови се тренутно изводе у две и то полагањем цеви пречника 250мм. Дужина траса износи 205м и 570м. Извођач радова је „Телекомуникација Блаце“.

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Одлуке Надзорног одбора број 48/10 од 06.11.2018. године, ЈКП "Водовод-Kрушевац" расписује:

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти