h-03.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

ВОДОВОД КРУШЕВАЦ НАСТАВЉА УЛАГАЊЕ У МЕХАНИЗАЦИЈУ – ПРИСТИГЛО НОВО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО СА ДИЗАЛИЦОМ

У претходне три године, што из донација, што из сопствених средстава предузећа, ЈКП „Водовод-Крушевац“ је уложио око 118 милиона динара. Набављено је 32 возила и радне машине.

Обавештење о измени режима саобраћаја у насељеном месту Кобиље за 22.05.2020.године

Услед лоших временских прилика планирани радови на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Кобиље се одлажу за петак 22.05.2020.године.

Због измењених планова на извођењу поменутих радова у насељеном месту Кобиље, обавештавамо Вас да ће дана 22.05.2020.године у временском интервалу од 08.00 до 13.00 часова режим саобраћаја бити измењен, односно деоница на главном путу, у центру места (код школе) биће затворена за саобраћај.

Привремена забрана саобраћаја важи за све врсте возила, осим за возила извођача радова.

„Југопревоз Крушевац“ ће ускладити своје линије у наведеном временском интервалу.

Молимо суграђане за стрпљење и разумевање.

Ваш ЈКП „Водовод-Крушевац“

У ОБИЛАСКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У КОБИЉУ

Дана 10.06.2020. године директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић је са сарадницима обишао радове на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Кобиље.

ЕКИПЕ ВОДОВОДА И ДАНАС РАДЕ НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ЈУЧЕРАШЊЕГ НЕВРЕМЕНА

Последице јаког невремена које је у уторак 19.05.2020.године захватило Крушевац, а за време кога је пало између 20 и 40 литара кише по квадратном метру и појаве града величине ораха у појединим деловима Града, отклањају се од јуче. Велике количине падавина створиле су проблеме у функционисању фекалне и атмосферске канализације, поплављена је путна инфраструктура, али без кварова на водоводној мрежи.

ВРАЋАЊЕ РАСКОПАНОГ АСФАЛТА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ НАКОН РАДОВА

Како су у Видовданској улици завршени радови на канализационој мрежи, тако се данас врше радови на асфалтирању односно враћању коловоза у првобитно стање.

Обавештење о измени режима саобраћаја у насељеном месту Кобиље за 21.05.2020.године

Због извођења радова на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Кобиље, обавештавамо Вас да ће дана 21.05.2020.године у временском интервалу од 08.00 до 13.00 часова режим саобраћаја бити измењен, односно деоница на главном путу, у центру места (код школе) биће затворена за саобраћај.

 

Привремена забрана саобраћаја важи за све врсте возила, осим за возила извођача радова.

„Југопревоз Крушевац“ ће ускладити своје линије у наведеном временском интервалу.

Молимо суграђане за стрпљење и разумевање.

Ваш ЈКП „Водовод-Крушевац“

znak s

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти