h-02.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА – 22. МАРТ У ЗНАКУ НАЈМЛАЂИХ СУГРАЂАНА

Поводом обележавања манифестације „Светски дан вода – 22.март“ од 12. до 20.03.2018. одржано је више од 20 презентација у основним школама у граду и насељеним местима.

НАЈАВА ПРОГРАМА ЗА СВЕТСКИ ДАН ВОДА - 22.МАРТ 2018.ГОДИНЕ

Светски дан вода се обележава широм света са циљем ширења свести и савести о заштити вода, значају воде као ограниченог природног ресурса и на недостатак пијаће воде у многим крајевима света.
 

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У МАЛОЈ САЛИ КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА

Поводом „Светског дана вода – 22.март“ који ЈКП „Водовод-Крушевац“ традиционално, сваке године, обележава одржан је Округли сто.

НАЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАН ВОДА - 22.МАРТ" У ЈУТАРЊЕМ ПРОГРАМУ ТВ ЈЕФИМИЈА

Дана 14.03.2018.године у јутарњем програму ТВ Јефимије, ПР менаџер Ана Бербаков најавила је активности које успешно спороводи ЈКП "Водовод-Крушевац".

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ЈЕЗЕРО ЋЕЛИЈЕ КРОЗ ОБЈЕКТИВ ИСТОРИЈЕ“

Обележавање манифестације „Светски дан вода – 22.март“, коју ЈКП „Водовод-Крушевац“ традиционално прославља сваке године, започета је отварањем изложбе.

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ 5.,6. И 7. РАЗРЕДА

Дана 13.03.2018.године успешно се настављају недељне активности поводом Светског дана вода „22.марта“, који ЈКП „Водовод-Крушевац“ традиционално обележава.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти