h-02.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ОДРЖАНА 49. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД

На 49. Међународној конференцији „Отпадне воде, комунални чврст отпад и опасан отпад“, коју организује Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство са Институцијом за хемију, технологију и металургију и Удружењем водовода и канализације Србије, а уз подршку Министарства заштите животне средине презентован је рад ЈКП „Водовод-Крушевац“ под називом „Постројење за пречишћавање отпадних вода града Крушевца“.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ВОДА – 22.МАРТ У ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

Данас је у присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, помоћнице градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливере Дреновац и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића више од 80 ученика основних и средњих школа из општина Брус, Блаце и Александровац посетило Фабрику воде у Мајдеву. Посетом ученика из поменутих општина ЈКП „Водовод-Крушевац“ је званично и обележио „Светски дан вода“ – 22.март.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА АМБАСАДЕ ШВЕДСКЕ

У Градској управи Крушевац, 01.априла одржан је састанак са представницима Амбасаде Шведске, са помоћником градоначелника Оливером Дреновац и директором ЈКП „Водовод“ Крушевац Владимиром Милосављевићем са сарадницима.

УЧЕНИЦИ ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ ПОСЕТИЛИ ФАБРИКУ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

У оквиру обележавања „Светског дана вода“ – 22.март, ЈКП „Водовод-Крушевац“ другог дана угостио је, већ, традиционалне посетиоце из Хемијско-технолошке школе Крушевац. Сарадња између ове две установе успостављена je успешно и траје већ двадесет година.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА АМБАСАДЕ ШВЕДСКЕ (2)

У Градској управи Крушевац, 01.априла одржан је састанак са представницима Амбасаде Шведске, са помоћником градоначелника Оливером Дреновац и директором ЈКП „Водовод“ Крушевац Владимиром Милосављевићем са сарадницима.

ПОСЕТА НАЈМЛАЂИХ СУГРАЂАНА ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је у оквиру обележавања „Светског дана вода“ – 22.март угостио најмлађе суграђане. Две групе предшколаца ПУ „Ната Вељковић“ - “Бубамарац“ и „Печурка“, данас су посетили Фабрику воде у Мајдеву у пратњи својих васпитача. Том приликом, обишли су Фабрику и упознали се са процесом прераде и производње воде.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти