h-06.png

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА KfW БАНКЕ, МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ И GAUFF-A

У просторијама Градске управе града Крушевца дана 24.09.2019.године одржан је редовни једногодишњи састанак на коме су присуствовали представници KfW Немачке развојне банке, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, консултанти Gаuff-a, као и представници Градске управе града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“. Састанак је отворила заменица градоначелника Весна Живадиновић - Лазаревић.

Циљ овог састанка је извештавање о напретку у реализацији Програма „Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији – II, III/IV и V“. Ради подсећања, радови на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода су отпочели у мају 2018.године и теку планираном динамиком. Пројектом је предвиђено да капацитет Постројења прераде отпадних вода буде 526 литара у секунди, те да се на овој локацији гради 42 објеката. Пројектном документацијом предвиђено је да Постројење ради за минимум 90 000 ЕС. Изградњом Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода биће трајно решен проблем пречишћавања отпадних вода. Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде, као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (CounsilDirective 91/271/ЕС).

kfw 2409 1 kfw 2409 2 kfw 2409 3

Делегацију Немачке развојне банке KfW-а су представљали госпођа Сабрина Бехр, пројектни менаџер, господин Манфред Молитор, надлежни инжењер и госпођа Бранкица Дајић, пројект координатор. Након састанка директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић је чланове делегације упознао на локацији Постројења са динамиком и обимом извршених радова.

Вредност Постројења је 14 милиона евра, док је укупна вредност Пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 24 милиона евра. Средства су обезбеђена из кредита Немачке развојне банке KfW чији је рок отплате 12 година. Инвестиција се спроводи уз надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Од укупног износа кредита 95 одсто средстава враћа Влада Републике Србије, а остатак ЈКП „Водовод – Крушевац“.

kfw 2409 4 kfw 2409 5 kfw 2409 6

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти