h-05.png

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Од почетка изградње првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, која је започета у мају прошле године, радови теку по динамичком плану.

PPOV 2703 1 PPOV 2703 2 PPOV 2703 3

Пројектом је предвиђено да капацитет Постројења прераде отпадних вода буде 526 литара у секунди, те да се на овој локацији гради преко 40 објеката.Пројектном документацијом предвиђено је да Постројење ради за минимум 90 хиљада еквивалентних становника.Садашња стопа изградње објеката износи 60% . За сада је 11 објеката у фази изградње, док су 4 већ изграђена.

PPOV 2703 4 PPOV 2703 5 PPOV 2703 6

Изградњом Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода биће трајно решен проблем пречишћавања отпадних вода. Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (CounsilDirective 91/271/ЕС).

PPOV 2703 7 
PPOV 2703 8 
PPOV 2703 10 

Вредност постројења је 14 милиона евра, док је укупна вредност пројекта 24 милиона евра. Средства су обезбеђена из кредита немачке KFW банке чији је рок отплате 12 година. Инвестиција се спроводи уз надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре. Од укупног износа кредита 95 одсто средстава враћа Влада Србије, а остатак ЈКП „Водовод – Крушевац“.

PPOV 2703 9 PPOV 2703 11 PPOV 2703 12

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs