h-06.png

У ТОКУ: AКЦИЈА УКЛАЊАЊА ПУЖАСТИХ ТРАНСПОРТЕРА

На активном градилишту будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода спроводи се акција уклањања пужастих транспортера.

Пужасти транспортери за чврст отпад део су постојећег објекта црпне станице који се налази на локацији будућег Постројења. Поред ових транспортера, на поменутом објекту уклоњена је и кровна конструкција. Објекат црпне станице изграђен је пре петнаестак година, а током јуна отпочела је демонтажа истог, како би се стекли услови за изградњу новог објекта модерније технологије.

Самом транспорту „пужева“ дужине 17 метара, тежине 10 тона, претходио је веома сложен процес самог демонтирања и утовара истих. У овој операцији учествовала је „Техноградња“ са својом техником и људством. Сама активност је била веома захтевна због пропорција самих „пужева“. Транспортовани су са Постројења на локацију „Липовац“. Акција је успешно спроведена.

Планираном динамиком паралелно теку и радови на изградњи објеката „песколов са мастоловом“ и „објекат са примарним таложницима“.

ppov 1307 1   ppov 1307 2
ppov 1307 3   ppov 1307 4
ppov 1307 5   ppov 1307 6

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs