h-05.png

Комуникације и стандарди

Ако кажемо да пословна култура обухвата систем вредности и норми понашања и да доприноси успешнијем пословању, онда је разумљиво зашто је ЈКП „Водовод-Крушевац“ и овом сегменту своје делатности поклањао значајну пажњу. Већина запослених прихватила је назначене атрибуте пословне културе и развијала их кроз заједничко радно искуство и интеракцију.

У протеклим деценијама запослени у Предузећу имали су коректан однос према потрошачима воде и корисницима услуга Предузећа. Посматрано у ширем контексту, пословна комуникација у Предузећу се манифестовала и кроз предан рад и благовремено извршавање радних обавеза, кроз стручно усавршавање и напредовање.

7pk Gostovanje PR a na TV u

Гостовање ПР-а на ТВ-у

Кроз комуникацију са пословним окружењем, јавним установама, пословним партнерима, стручним и научним институцијама и организацијама, ЈКП „Водовод-Крушевац“ увек је било отворено и спремно за сарадњу. Отвореност према медијима, посебно се огледала у сарадњи како са локалним и регионалним тако и са националним медијима, који су редовно пратили све активности у Предузећу и, углавном објективно, обавештавали најширу јавност о новинама и пословима који су у току. Некад је ЈКП „Водовод-Крушевац“ имало и сопствену новину „Водовод“, која је свеобухватно информисала јавност о свим збивањима у колективу. С обзиром да савремени токови у друштву и отворено тржиште намећу потребу да се оснаже интерни и екстерни односи са јавношћу, ЈКП „Водовод-Крушевац“ ће исте гајити и развијати у складу са савременим нормама и стандардима. Тако је за потребе ефикаснијег информасања новину „Водовод“ заменио званични сајт Предузећа – www.vodovodks.co.rs и facebook страна FB page и Инстаграм профил Предузећа @vodovodks.

1pk Novine Vodovod   2pk Pocetna strana vodovodskog sajta

Новине Водовод и Почетна страна водоводског сајта

У ЈКП „Водовод-Крушевац“ од оснивања је постојала подружница Савеза синдиката. Данас у Предузећу постоје две : Синдикална организација ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Синдикат „Независност“. Синдикати су своје деловање усмерили ка остваривању радних обавеза и заштити права и интереса запослених, а имају и важну улогу у закључивању колективних и посебних уговора са послодавцем. Поред тога, у сарадњи са осталим Синдикатима Србије, организују спортско рекреативне активности за запослене.

 

Едукација младих

У циљу едукације младих о значају воде и водних ресурса ЈКП „Водовод-Крушевац“ активно организује едукативне презентације, како у Фабрици воде у Мајдеву, тако и у образовним институцијама. „Дан отворених врата“ у Фабрици воде у Мајдеву организује се неколико пута годишње на обострану иницијативу Предузећа и образовних институција. Ученицима основих и средњих школа или факултета представља се процес прераде и дистрибуције воде до финалног потрошача, значај очувања и заштите водних ресурса, као и Пројекат изградње Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода. У оквиру презентација које се одржавају у образовним институцијама организоване су разне занимљивости и квизови за одређени ниво деце предшколског и школског узраста. Презентација „Значај заштите језера Ћелије и пречишћавање отпадних вода“ је предвиђена за више разреде, а радионица „Колико знамо о води коју пијемо“ за ниже разреде. ЈКП „ Водовод –Крушевац „ квалитетно спроводи еко – активности за младе у сарадњи са Радном групом за еколошко образовање Градске управе Града Крушевца.

3pk b   3pk Poseta djaka u Fabrici vode u Majdevu

Посета ђака у Фабрици воде у Мајдеву

 

„22. МАРТ“ – Међународни дан вода и Еко дан

Светски дан вода сеобележава широм света 22. мартаса циљем ширења свести и савестио заштити вода, значају  воде као ограниченог природног ресурса и указивања на недостатак пијаће воде у многим крајевима света. Тим поводом ЈКП „Водовод – Крушевац“ већ традиционално, сваке године, на Тргу у центру града поставља свој штанд и организује бројне активности. У оквиру манифестације грађани се анкетирају о задовољству услугама овог Предузећа, о значају улагања у заштиту животне средине и пречишћавање отпадних вода. Такође, на штанду ЈКП „Водовод – Крушевац“ грађани се информишу о активностима на одржавању и проширењу водоводне и канализационе мреже.

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је развојно оријентисано Предузеће, усмерено ка новим инвестицијама, које даје велики допринос у ширењу еколошке свести грађана. Светски дан заштите животне средине установљен је 1972. године. Обележава се сваке године почетком јуна у више од сто земаља света са циљем да се пажња влада држава и најшире јавности усмери на горућа питања заштите животне средине и потребу њиховог континуираног решавања. ЈКП „Водовод-Крушевац“ у оквиру ове манифестације ставља акценат на заштиту језера Ћелије, процес прераде воде у Фабрици воде у Мајдеву, активности на одржавању и проширењу водоводне и канализационе мреже и презентацију будућег Постројења за сакупљање и пречишћавање отпадних вода са територије Града Крушевца.

На овај начин Предузеће је у непосредном контакту са потрошачима и корисницима услуга што у многоме доприноси побољшању односа и квалитету комуникације са корисницима.

4pk Stand JKP Vod Ks na gradskom trgu 5pk Stand JKP Vod Ks na gradskom trgu 6pk Stand JKP Vod Ks na gradskom trgu

Штанд ЈКП "Водовод-крушевац" на градском тргу

 

Стандарди и процедуре

ЈКП “Водовод - Крушевац”, поседује акредитовану Лабораторију за контролисање водомера. На основу извршене провере и оцењивања овлашћене институције „ATS“, 2015. године је добијен сертификат о акредитацији којим се потврђује да Лабораторија за контролисање водомера ради у складу са захтевима из серије стандарда SRPS ISO/IEC 17020-2012. 

 

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти