h-02.png

Основни подаци о ЈКП „Водовод - Крушевац”

 Назив: ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац

· Адреса: Душанова бр.46, 37000 Крушевац, Србија

· Телефон/фаx: + 381 (0)37 415 301; + 381 (0)37 415-314

· e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

· web site: www.vodovodks.rs

· Матични број: 07145837

· Шифра делатности: 3600

· ПИБ: 100474808

· број запослених: 329

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде за пиће која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења и пречишћавања отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем доприносе одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.

Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

Визија

ЈКП „Водовод - Крушевац“ је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону.

Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању водом за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.

Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција.

Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

 • Година 1957., када је основана Установа за изградњу водовода и канализације, у формално-правном смислу означава годину формирања Јавног комуналног предузећа "Водовод-Крушевац";
 • На општем Сабору Скупштине општине Крушевац, 12. децембра 1978. одобреноje да се извориште воде из акумулационог језера "Ћелије" користи за водоснабдевање;
 • Фабрика воде, односно Постројење за прераду воде у Мајдеву је почело са радом 1984. године са капацитетом прераде од 700 l/s сирове воде у 630 l/s воде за пиће.
 • Акумулација Ћелије представља значајни регионални водни ресурс за снабдевање пијаћом водом Расинског округа.
 • У циљу заштите акумулације Ћелије и обезбеђивања квалитетне пијаће воде за будуће генерације усвојена су два важна документа : Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Ћелије.
 • Технолошки процес прераде сирове воде у пијаћу врши се у Фабрици воде у Мајдеву по најсавременијим методама.
 • Реконструкцијом Фабрике воде, завршеној 2014. године, капацитет Фабрике воде повећан је на 1.000l/s сирове у 920l/sводе за пиће,
 • По резултатима Завода за јавно здравље и лабораторија Фабрике воде, просечна хемијска и микробиолошка испитивања показују да се исправност узорака воде креће око 99,5%, односно 99,4% што показује високу здравствену безбедност воде у систему Водовода Крушевац,
 • Водоводна мрежа се од 1984. године знатно ширила у свим правцима тако да је данас дужина водоводне мреже достигла преко 700 km са које се напаја близу 105.000 становника, односно 29.000 водоводних прикључака,
 • У току су активности на реализацији изградње водоводног система у више сеоских насеља: Коњух, Љубава, Каменаре, Лазаревац, Коморане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Сушица, Позлата, Црквина. Здравиње, Каоник, Ђунис, Јошје, Велика Ломница, Буци и Велико Гркљане.
 • Општина Ћићевац је почела да користи здраву пијаћу воду са система „Ћелије“ почетком 2017. године, а у наредном периоду очекује се и прикључење Општине Варварин, док су Општина Александровац и део Општине Трстеник већ биле у систему.
 • Крушевачка канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 280 километара.
 • На градску канализацију прикључено је око 79.000 становника, односно преко 16.000 домаћинстава и комерцијалних објеката.
 • Почетком изградње главних градских колектора 2016. године се интензивирало ширење канализационог система. У 2017. започети су радови на канализационим мрежама у насељима Велико Головоде, Модрица, Липовац, Пакашница , као и радови на регулацији Гарског потока,
 • Након комплетирања техничке документације и обављених припремних радова 14.10.2017. године постављен је камен темељац Постројења за пречишћавање отпадних вода чијом ће се реализацијом знатно побољшати заштита животне средине, водотокова и утицај на здравље људи.

 fontana nova

Трг Фонтана, Крушевац / Square Fountain, Krusevac      


         

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs