h-04.png

Информације од јавног значаја

Програм пословања за 2014. годину

Извештај ревизора за 2013. годину 

Извештај о пословању за 2013. годину

Програм пословања за 2015. годину.

Извештај о пословању за 2014. годину

Програм пословања за 2016. годину.

Извештај о пословању за 2015. годину

Програм пословања за 2017. годину.

Извештај о пословању за 2016. годину

Програм пословања за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈЗА 2020.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.ГОДИНУ

План јавних набавки 2022

Колективни уговор потписан 2021. године

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs