h-02.png

АКТИВНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОМУНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕ ПАСАРЕЛЕ

У склопу изградње прве пешачке пасареле, ЈКП "Водовод - Крушевац" активно изводи радове на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у зони степеница према аутобуској станици.

Део овог пројекта обухватили су радови не реконструкцији атмосферске канализације из правца Бријанове улице према степеницама, који су већ завршени, док се тренутно изводе радови на фекалној канализацији. Ови радови укључују повезивање постојеће фекалне канализационе мреже на нови Кошијски колектор из два смера и то из Бријанове улице и из улице Југ Богдана.

PASARELA JUL 2023jpg 1 PASARELA JUL 2023jpg 2 PASARELA JUL 2023jpg 3
PASARELA JUL 2023jpg 4 PASARELA JUL 2023jpg 5 PASARELA JUL 2023jpg 6

Паралелно с тим радовима, интензивно се изводе и радови на измештању и реконструкцији водоводне мреже, који укључују замену старих азбестно-цементних цеви новим полиетиленским цевима.

Премештање комуналне инфраструктуре су од виталног значаја за даље грађевинске радове, као и за оптималну функционалност и сигурност инсталација у овој зони. Ова инвестиција представља још један пример унапређења комуналне инфраструктуре града, чиме се стварају бољи услови за живот свих грађана.

PASARELA JUL 2023jpg 7 PASARELA JUL 2023jpg 8 PASARELA JUL 2023jpg 9

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти