h-06.png

КАКО ВЛАСНИЦИ ДОМАЋИНСТАВА МОГУ ДА СЕ ПРИКЉУЧЕ НА НОВОИЗГРАЂЕНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ: ПРОЦЕДУРА И УПУТСТВА

Процедура прикључења на новоизграђену мрежу у сеоским местима Дворане, Пољаци, Љубава, Глобаре, Коморане, Лазаревац

У последњих седам година ЈКП “Водовод – Крушевац” интензивно ради на изградњи водоводних система у сеоским насељима која нису имала здраву пијаћу воду са водосистема “Ћелије”. Од 2017.до 2023. године изграђено је преко 150 км водоводних мрежа и преко 35 инфраструктурних објеката у 14 сеоских насеља. У ове сеоске водоводе уложено је преко 3.300.000 евра.

Од ових 14 сеоских насеља, села Велико Гркљане и Каменаре су прва села која су добила воду током 2019., затим и село Коњух 2022. године. У селима Велика Ломница и Буци се увелико корисници прикључују на мрежу, као и у селима Здравиње и Пољаци, а недавно је здрава пијаћа вода доведена и до села Дворане где се власницима домаћинстава у овом селу створила могућност за прикључење на новоизграђену водоводну мрежу.

У прекоморавским селима, која су била у фази изградње водоводних система, а то су преостала четири села Љубава, Лазаревац, Коморане и Глобаре у којима је доведена вода, такође је створена могућност прикључења власника домаћинстава на новоизграђену мрежу.

.

Први корак ка остваривању прикључења домаћинстава у наведеним сеоским насељима на новоизграђену мрежу водовода је да се власници домаћинстава пријаве у своју Месну заједницу како би председник, секретар или представник Месне заједнице формирао списак власника домаћинстава за то сеоско насеље. Том приликом, власник домаћинства доставља број катастарске парцеле на којој се налази домаћинство, односно на којој жели да изврши прикључак на новоизграђену водоводну мрежу. Након тога сачињен списак се доставља Служби правних послова (канцеларије бр. 8 и 9) ЈКП “Водовод – Крушевац”.

На основу достављеног списка из Месне заједнице, Служба правних послова ЈКП “Водовод – Крушевац” за власнике домаћинстава саставља Уговор о начину плаћања накнаде за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре – водоводне мреже са одређеним идентификационим бројем (са позивом на број на који се врши уплата). Након тога, власници домаћинстава се позивају да дођу на потписивање наведеног Уговора у просторије ЈКП “Водовод – Крушевац” (ул. Душанова 46) у канцеларије број 8 и 9 - Службу правних послова или у просторије своје Месне заједнице, сходно договору са председником, секретаром или представником своје Месне заједнице. Власник домаћинства се накнадно и благовремено обавештава о месту потписивања Уговора.

Приликом потписивања Уговора о начину плаћања накнаде за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре – водоводне мреже неопходно је да власник домаћинства односно потписник уговора измири обавезу учешћа у изградњи водоводне мреже. Висина учешћа у изградњи водоводне мреже се одређује у зависности од насељеног места (уколико је било ранијих уплата о чему потврду издаје Месна заједница), односно од дужине изграђене водоводне инфраструктуре и регулисано је Условима који су назначени у Уговору о начину плаћања накнаде за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре – водоводне мреже. Такође, начин плаћања учешћа за изградњу водоводне мреже регулисан је истим Уговором.

Након измирења обавезе из горе наведеног Уговора, плаћања учешћа за изградњу комуналне инфраструктуре - водоводне мреже, неопходно је да власник домаћинства дође у просторије Водовода Крушевац (ул.Душанова 46) у канцеларију бр. 2 – Службу за техничку припрему и поднесе Захтев за водоводни прикључак са неопходном документацијом.

Неопходна документација је следећа:

1.         Копија личне карте;

2.         Уговор о измиреним обавезама у финансирању учешћа у изградњи водоводне мреже;

3.         Доказ о праву својине, односно права коришћења земљишта на коме се налази домаћинство/ објекат (потребно је предати један од доказа):

-уговор о купопродаји;

-судско поравнање;

-уговор о расподели имовине за живота;

-уговор о поклону;

-поседовни лист или документ са бројем парцеле.

Након подношења Захтева са комплетном горе наведеном документацијом техничка лица ЈКП “Водовод – Крушевац” излазе на терен где се врши провера техничке могућности прикључења домаћинства /објекта на новоизграђену мрежу.

Након провере и свих утврђених техничких могућности од стране техничких лица ЈКП “Водовод – Крушевац” власник домаћинства у просторијама Водовода Крушевац (ул. Душанова 46) у канцеларији број 2., у Служби за техничку припрему, потписује Уговор за прикључење на новоизграђену водоводну мрежу.

Сеоска насеља са новоизграђеном водоводном мрежом имају водомере са радиомодулом, односно водомере са даљинским очитавањем и цена тих прикључака се креће у просеку од 36.000 до 40.000 динара у зависности од материјала који се уграђује.

Напомена: Обавеза власника домаћинства је да у предњем делу свог дворишта изгради водомерни шахт, по скици водоводног шахта. Изградњу водомерног шахта финансира власник домаћинства.

Скицу водомерног шахта власници домаћинстава могу наћи на званичном вебсајту Водовода Крушевац  СКИЦА ВОДОМЕРНОГ ШАХТА или исту могу добити од техничких лица ЈКП “Водовод – Крушевац” у канцеларији бр. 2, у Служби за техничку припрему, као и на број телефона поменуте Службе 037/ 415 – 318, сваког радног радног дана (понедељак – петак) од 07.00 до 15.00 часова. 

Ваш ЈКП “Водовод – Крушевац

Vodovodznak

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти