h-02.png

21092022

Због радова на мрежи дана 21.09.2022.године од 07.00 до 14.00 часова без воде ће бити Ћићевац, Сталаћ, Липовац, Доњи Степош, Горњи Степош, Шавране, Витановац, Наупаре, Буковица, Шогољ, Мали Купци, Велики Купци, Себечевац, Штитари, Мајдево, Суваја, Велико Головоде, Кобиље, Станци, Бован, Модрица, Трмчаре, Слатина, Сеземча, Јасика, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Каменаре, Коњух, Гавез, Шанац, Велика Крушевица, Срње, Крвавица, Шашиловац, Падеж, Вратаре и Гари.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти