h-05.png

У БРУСУ И БЛАЦУ ОДРЖАНИ РАДНИ САСТАНЦИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА

Дана 25.11.2019. године у просторијама ЈКП “Расина“ Брус и ЈКП „Блаце“ одржани су радни састанци са представницима Сталне конференције градова и општина.

Теме о којима се говорило на састанцима су у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама на путу придруживању ЕУ – друга фаза“, који уз помоћ Владе Шведске спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије и Шведска асоцијација региона и општина (САЛАР).

На састанцима се говорило о изградњи Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у ове две општине, као и о међуопштинској сарадњи у управљању отпадним водама – постојећи и потребни ресурси и компетенције локалних актера. Постављање чврстих основа и стицање јасне перцепције наредних корака у припреми за регионалну сарадњу у области управљања комуналним водама, као и јачање позиције локалних актера у очекивању тендера и почетка радова на изградњи постројења у Брусу и Блацу је један од циљева овог пројекта. О приступу и методологији израде инвентара, капацитета и ресурса локалних актера говорила је је Тања Павловић-Крижанић испред СКГО. Такође, испред СКГО присуствовали су и Миодраг Глушчевић, шеф Одељења за комунална питања урбанизма и животне средине СКГО и Лазар Крњета, члан експертног тима од стране СКГО, као и Томас Нилун шведски експерт у области водоснабдевања и сакупљања отпада и отпадних вода.

Brus Blace 2511 1   Brus Blace 2511 2

Такође, говорило се о методологијииспитивања задовољства корисника комуналних услуга, чија ће се анкета на нивоу града Крушевца реализовати од априла следеће године. Циљ ове методологије је да се службеницима локалне самоуправе и запосленима у јавним комуналним предузећима (ЈКП), „корак по корак“ представи процес спровођења испитивања задовољства корисника и корисница квалитетом комуналних услуга.

Ради подсећања, Град Крушевац са још три општине Брус, Блаце и Александровац је почетком фебруара ове године потписао Меморандум о међуопштинској сарадњи о разумевању на заштити и одрживом коришћењу акумулације Ћелије. Овај документ представља први корак у спровођењу великих и захтевних обавеза које очекују све учеснице овог Меморандума имајући у виду заштиту и очување језера Ћелије, као јединог водног ресурса у региону.

Испред Града Крушевца радним састанцима присуствовала је помоћница градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац са сарадницима из ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Brus Blace 2511 3   Brus Blace 2511 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs