h-05.png

ОРГАНИЗОВАНА РАДНА ПОСЕТА КРАЉЕВИНИ ШВЕДСКОЈ

На позив Сталне Конференције градова и општина, а у својству чланова Регионалне групе за заштиту и одрживо коришћење акумулације Ћелије, представници Градске управе Града Крушевца и представници ЈКП „Водовод-Крушевац“ били су у радној посети Краљевини Шведској.

Радна посета граду Јавле реализована је у периоду од 16. до 19.јуна 2019.године у сарадњи са колегама из Шведске асоцијације локалних власти и региона (САЛАР), у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама на путу ка ЕУ – фаза 2“.

Svedska 2019 1   Svedska 2019 3

Током посете одржано је низ састанака са представницима регионалне компаније „Gastrike Vatten AB“ задужене за управљање комуналним водама града Јавле и околним општинама. Како је посета намењена члановима Регионалне групе, тако и представља једну од кључних активности у оквиру подршке за успостављане међуопштинске сарадње између града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац у домену пречишћавања отпадних вода. Ради подсећања, почетком фебруара ове године је у просторијама Регионалне Привредне Коморе Крушевца потписан Меморандум о разумевању на заштити и одрживом коришћењу акумулације Ћелије између града Крушевца и ове три општине. Тај документ представља први корак у спровођењу великих и захтевних обавеза које очекују све учеснице овог Меморандума имајући у виду заштиту и очување акумулације Ћелије. Учешће у радној посети Краљевини Шведској је заправо активан допринос на састанцима и представља комуникацију са колегама из Шведске које су од пресудног значаја за разраду конкретних опција за успостављање међуопштинске сарадње у расинском управном округу, а и шире.

Овом посетом је започео процес обликовања будуће сарадње између града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац на питањима прераде отпадних вода. Током протекла три дана ове посете, две теме биле су у фокусу и то:

  1. Кључни аспекти којима се треба позабавити приликом постављања платформе за сарадњу и
  2. Разрада процеса дефинисања тренутних капацитета на локалном нивоу, као и будућих капацитета неопходних за сарадњу и унапређење услуга у домену управљања комуналним водама.

Тродневна посета је обухватала радионице на којима су разрађени конкретни планови у вези са даљом сарадњом и унапређењем заштите и очувања акумулације Ћелије, као јединог водног ресурса у овом региону.

Испред Градске управе града Крушевца присуствовала је Помоћница градоначелнице за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац са сарадницима, док су испред ЈКП „Водовод-Крушевац“ присуствовали извршни директор за санитарну заштиту акумулације и обезбеђење Саша Антић и извршна директорица за eкономске, правнe и опште послове Јелица Блажић, као и представници Сталне Конференције градова и општина.

Svedska 2019 4   Svedska 2019 5
Svedska 2019 6   Svedska 2019 9

 

 

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs